• د. آوریل 15th, 2024

پیش خرید در چیتگر

  • Home
  • سرمایه گذاری در بازار مسکن و پیش خرید در چیتگر

سرمایه گذاری در بازار مسکن و پیش خرید در چیتگر

مالک غایب چیست؟ مالک غایب به فرد یا گروهی گفته می شود که ملکی را بدون تصرف یا مشارکت در مدیریت نیازهای روزمره ملک در اختیار دارند. در اینجا چند…