• پ. مه 30th, 2024

وام مسکن

  • Home
  • اقداماتی که مالک آپارتمان میتواند پس از اجاره انجام دهد

اقداماتی که مالک آپارتمان میتواند پس از اجاره انجام دهد

آیا صاحبخانه شما می تواند بدون رضایت شما وارد آپارتمان شما شود؟  آیا آنها باید در مورد ساس به شما بگویند؟ اگر در تهران مستاجر هستید، دانستن حقوق خود ضروری…