• د. آوریل 15th, 2024

حباب بازار مسکن

  • Home
  • حباب موجود در بازار مسکن ایران

حباب موجود در بازار مسکن ایران

قیمت مسکن در ایران از اواسط سال 2013 به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به ویژه در تهران، جایی که آلودگی و ترافیک باعث می‌شود خانواده‌ها به حومه‌ها و…