1399/05/15 11:48


133438
تاریخ انتشار: 1397/06/08 14:54
مدیرعامل آبفا خوزستان:
حقیقی پور با اشاره به فاینانس ۱۵۰ میلیون یورویی برای تجهیز مسجدسلیمان به شبکه مدرن فاضلاب ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد تومان پروژه مرتبط با آب و فاضلاب در این شهرستان فعال است.

مدیرعامل آبفا خوزستان در میزگرد بررسی اقدامات دولت در حوزه آب و فاضلاب خوزستان در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در خصوص لزوم تجهیز شهرستان مسجدسلیمان به سیستم مدرن فاضلاب گفت: تا سال گذشته حتی یک متر شبکه مدرن فاضلاب در این شهرستان وجود نداشت اما با پیگیری های استاندار خوزستان و نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی پس از یازده سال به عنوان نخستین شهر ردیف اجرایی گرفت.

 

 حقیقی پور با اشاره به فاینانس ۱۵۰ میلیون یورویی برای تجهیز مسجدسلیمان به شبکه مدرن فاضلاب ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد تومان پروژه مرتبط با آب و فاضلاب در این شهرستان فعال است. ۵۰۰ کیلومتر اصلاح شبکه اب و ۷۰۰ کیلومتر اجرای فاضلاب در دست اقدام داریم.

 

وی گفت: طبق برنامه جامع شهری قرار بود برخی نقاط شهر به لحاظ ساختاری و جمعیتی تغییر کند اما شاهد هستیم که همچنان عده ای در ارتفاعات درحال ساخت و ساز هستند که این روند کار ما را دچار مشکل می کند.