1399/08/08 08:53


133729
تاریخ انتشار: 1398/06/21 12:28
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان محکوم به پرداخت بخشی از بدهی خود به بهروز مکوندی شد.

به گزارش آسماری,کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه نسبت به برخی باشگاه‌های مورد شکایت اعلام کرد.

 

بر همین اساس، با توجه به شکایت بهروز مکوندی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 310 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد. 

 

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.