• د. آوریل 15th, 2024

وضعیت بازار مسکن

  • Home
  • بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن و قیمت گذاری متناسب با آن

بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن و قیمت گذاری متناسب با آن

استراتژی قیمت گذاری: قیمت بالاتر از ارزش بازار ما همیشه خانه هایی را در تهران می بینیم که قیمتی بالاتر از ارزش بازار دارند. دلیل آن متفاوت است، اما چه…