• د. آوریل 15th, 2024

ساختمان مرتفع

  • Home
  • اثرات زندگی کردن در طبقات بالا برج و ساختمان های بلند

اثرات زندگی کردن در طبقات بالا برج و ساختمان های بلند

آیا زندگی در ارتفاعات بالا اثراتی بر سلامتی دارد؟  برخی از مردم فکر می کنند که محل زندگی شما در کشور ایران بر سلامتی و در نتیجه شادی شما تأثیر…