1399/07/04 15:29


133779
تاریخ انتشار: 1398/08/14 21:11
رئیس آبفا روستایی مسجدسلیمان خبر داد:
رئیس اداره آبفا روستایی مسجدسلیمان از پیشرفت قریب به ۷۰ درصدی سه پروژه آبرسانی به روستاهای این شهرستان خبر داد.

 به گزارش آسماری محسن طهماسبی ضمن اعلام خبر فوق افزود:با تلاش های ویژه مهندس ظاهری،سه پروژه بزرگ در مسجدسلیمان آغاز شده است که تاکنون پیشرفت مناسبی نیز داشتند و امیدواریم که بتوانیم تا پایان سال هر سه پروژه را به اتمام برسانیم.

 

رئیس آبفا روستایی گفت:متاسفانه پس از گذشت چهار دهه از انقلاب،۶۷ روستای این مناطق با تانکر و یا آب ناپایدار به این نیاز اولیه خود دسترسی پیدا می کردند که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر با تکمیل پروژه ها این خدمت را به مردم تقدیم کنیم.

 

وی در ادامه افزود:پروژه آبرسانی به منطقه جهانگیری که ۲۴ روستا را شامل می شود،تاکنون عملیات حفاری و لوله گذاری ۱۸ کیلومتر از آن انجام شده است و تنها شش کیلومتر دیگر برای اتمام آن باقی مانده است.

 

طهماسبی به پروژه آبرسانی به منطقه لهبری نیز اشاره کرد و گفت:پروژه آبرسانی به منطقه لهبری که ۳۴ روستا را در برمیگرد،تاکنون عملیات اجرایی ۱۳ کیلومتر آن به پایان رسیده است و ۹ کیلومتر دیگر آن باقی مانده است که امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم آن را به پایان برسانیم.

 

رئیس آبفا روستایی مسجدسلیمان در ادامه افزود:از پروژه آبرسانی به منطقه تمبی چم فراخ تنها سه کیلومتر دیگر باقی مانده است که با تامین لوله مورد نیاز این پروژه امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این خدمت را به مردم نجیب و عزیز منطقه تقدیم کنیم.