1399/05/24 00:59


133768
تاریخ انتشار: 1398/07/24 00:43
یادداشت/علی لاری‌زاده
فساد اداری پایش را روی گلوی خوزستان گذاشته است و اجازه نفس کشیدن به این استان و مردم نجیبش را نمی‌دهد غول هفت سری که باید رستم‌ها به جدالش بروند تا شاید او را از پای دربیاورند شاید.

علی لاری‌زاده/فساد اداری پایش را روی گلوی خوزستان گذاشته است و اجازه نفس کشیدن به این استان و مردم نجیبش را نمی‌دهد غول هفت سری که باید رستم‌ها به جدالش بروند تا شاید او را از پای دربیاورند شاید.

 

مبارزه با فساد اداری به طور موردی و مقطعی دردی از جامعه دوا نمی‌کند باید مبارزه با فساد به صورت فراگیر و جامع اتفاق بیفتد تا شاهد کاهش این سم مهلک باشیم و الا مبارزه با فساد بیشتر شبیه یک شوی نمایشی می‌شود.

 

یکی از عوامل فساد اداری زیر پا گذاشتن قانون است وقتی قانون به هر بهانه و توجیه‌ای نادیده گرفته شود و رابطه به جای ضابطه بنشیند فساد متولد می‌شود پس باید دنبال مجریان پایبند به قانون بود و از سوی دیگر قانون را به مردم آموزش داد و آنان را توجیه کرد که قانون به نفع آنان است.

 

یکی از عوامل مبارزه فساد اداری، تقویت دین و ارزش‌های دینی در جامعه است ضرورت مدیران متدین در اینجا بیش از گذشته به چشم می‌آید مدیری که ایمان راسخی به خدا و معاد ندارد به راحتی قانون را سر می‌بُرَد و به دنبال منافع شخصی و گروهی یا قبیله‌ای خود می‌رود.

 

مدیران و مردم هر چقدر متدین‌تر باشند بی‌قانونی کمتر اتفاق می‌‌افتد و اینجاست که ضرورت کار فرهنگی و رسالت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در نهادینه کردن تربیت دینی بیش‌ازپیش اهمیت می یاید.

 

آری هر چقدر معنویت در جامعه و مدیران ما بیشتر شود از فساد دورتر خواهیم شد و برعکس هر چقدر جامعه و مدیران ما خوی مادی‌گرایی و اشرافیت پیدا کنند باید شاهد فسادهای بزرگ‌تری باشیم پس تقویت معنویت به عنوان عاملی برای بازدارندگی درونی بسیار کلیدی و مهم است.

ادامه دارد...