1399/07/09 09:51


133737
تاریخ انتشار: 1398/06/25 14:05
کمیته انضباطی قرار دستور موقت برای تماشاگران تیم نفت مسجدسلیمان را صادر کرد.

به گزارش آسماری, حسب گزارش مقام های رسمی مسابقه بین تیم های نفت مسجدسلیمان و استقلال تهران در هفته سوم برگزار و از سوی تماشاگران تیم نفت مسجدسلیمان تخلفاتی رخ داد. از آنجائی که تخلفات حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از شعارهای موهن و فحاشی به مقام رسمی مسابقه، در خور صدور قرار دستور موقت می باشد لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا اطلاع ثانوی مسابقات خانگی تیم نفت مسجدسلیمان بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

 

لازم است مدیرعامل و یا نماینده قانونی باشگاه نفت مسجدسلیمان جهت ادای توضیحات در خصوص تخلفات معنونه روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه در کمیته انضباطی حضور داشته باشند.