1399/05/24 01:12


346
تاریخ انتشار: 1394/02/18 02:43
تعامل و همکاری مدیران به نفع مردم
با تعامل و همکاری بین دو کارخانه بزرگ آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان واقع در منطقه زیلایی (شهرک صنعتی شماره دو مسجدسلیمان) عملیات اجرایی احداث کارخانه آلومینیوم در کنار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز شد.

 به گزارش آسماری نیوز با تعامل  و همکاری بین دو کارخانه بزرگ آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان واقع در منطقه زیلایی (شهرک صنعتی شماره دو مسجدسلیمان) عملیات اجرایی احداث کارخانه آلومینیوم در کنار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز شد.

 

در بازدید فرماندار مسجدسلیمان به همراه مدیران  کارخانه آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان از محل احداث این دو کارخانه مشکل تامین زمین کارخانه آلومینیوم با همکاری صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان  مرتفع گردید  و عملیات احداث کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان  در کنار مجتمع صنایع  پتروشیمی مسجدسلیمان آغاز شد.

پروژه کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و با هدف محرومیت زدایی در مناطق محروم احداث خواهد شد.

 

همچنین در روز 21/10/1393 پیمانکار خارجی مجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در محل احداث کارخانه پتروشیمی مستقر خواهد شد و عملا عملیات احداث این کارخانه هم آغاز خواهد شد.

با شروع عملیات احداث صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان تعداد 1500نفر به صورت مسقیم و 5000نفر به طور غیر مستقیم در زمان ساخت پروژه مشغول بکار خواهند شد که با پایان فاز اول و بهره برداری از این فاز تعداد 1200نفر شغل به صورت مستقیم  ایجاد خواهد شد و پیش بینی می شود که  با اجرای فازهای دیگر پتروشیمی مسجدسلیمان این تعداد شغل به مرز 6000نفر به صورت مستقیم خواهد رسید.

گفتنی است  که  احداث این دو کارخانه عظیم در منطقه می تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ بیکاری فعلی مسجدسلیمان (43درصد) داشته باشد.