1399/05/24 00:57


133775
تاریخ انتشار: 1398/07/28 18:16
معاونت فرمانداری و بخشداران بخش مرکزی و آبژدان شهرستان اندیکا تغییر کردند.

به گزارش آسماری, مراسم معارفه معاون فرماندار اندیکا ،بخشدار مرکزی وآبژدان به ریاست فرماندار وتعدادی از مدیران ادارات درروز یکشنبه مورخ 28/7/98 درمحل فرمانداری برگزار گردید.

طی این مراسم و با صدور احکامی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان باقر اسمعیلی زاده به عنوان معاونت فرمانداری اندیکا ،محسن طاهری به عنوان بخشدار مرکزی وصادق شهبازی بخشدار آبژدان منصوب شدند.

علی خدری فرماندار اندیکا در این مراسم بیان کرد :مسئولان شهرستان به ویژه بخشداران مردمداری وتکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهندوبا گره گشایی زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

شایان ذکر است آقای باقر اسمعیلی زاده قبل از این در سمت بخشدار مرکزی اندیکا،محسن طاهری مسئول امور سیاسی واجتماعی وصادق شهبازی مسئول دفترفنی فرمانداری مشغول به فعالیت بوده اند.