1399/05/15 12:57


133685
تاریخ انتشار: 1398/05/28 13:01
با حکم استاندار خوزستان معاون سیاسی، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری مسجدسلیمان معرفی شدند.

به گزارش آسماری,در حکمی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان مهندس اردوان قنبری به عنوان جانشین فرماندار و معاون سیاسی فرمانداری مسجدسلیمان و مهندس ابراهیم بهرامی به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری مسجدسلیمان منصوب گردیدند.

 

 همچنین در حکمی دیگر از سوی وزیر کشور یوسف بهمنی به عنوان بخشدار جدید عنبر معرفی گردید.