1399/04/14 22:49


133446
تاریخ انتشار: 1397/07/08 14:28
اعضای بدن مرحوم سارا سلطانی دختر ۱۸ ساله مسجدسلیمانی در بیمارستان گلستان به 3 بیمار نیازمند اهدا شد.

شب گذشته اعضای بدن مرحوم سارا سلطانی دختر ۱۸ ساله مسجدسلیمانی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان گلستان به 3 بیمار نیازمند اهدا شد‎؛ در فرآیند پیوند اعضا، دو کلیه و یک کبد به بیماران پیوند زده شد.

 عکس: گزارش تصویری/جمال زبیدی