طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

نماینده مردم مسجدسلیمان:
با راه اندازی پتروشیمی مسجدسلیمان تحولی عظیم در منطقه ایجاد خواهد شد

دکتر ورناصری: با جذب و استخدام نیروهای بومی گام بسیار مهمی در جهت کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.