طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

با آبگیری سد گتوند در روزهای اخیر
دو روستای دیگر مسجدسلیمان قربانی سد گتوند شدند+تصاویر

ادامه آبگیری سد گتوند در روزهای اخیر، دو روستای دیگر در مسجدسلیمان را به زیر آب برد، این در حالی است که گفته می‌شود زمین‌های این روستاها هنوز تملک نشده‌ است.