طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

محدودیت ویژه‌ای در خوزستان اعمال نخواهد شد

استاندار خوزستان گفت: طبق بررسی‌های شهر به شهر تغییر چشم‌گیری در آمار مشاهده نشد از این رو فعلا محدودیتی اعمال نمی‌شود.